19.06.2018
Najnovije vijesti

Vaganac – mali raj

Nedavno smo predstavili noviji sektor na Vagancu manje poznat našim penjačima. No zapravo to je područje dobro opremljeno i predstavlja odličnu penjačku destinaciju, jedino što podaci nigdje javno nisu objavljeni. Sveukupno tamo se nalazi oko pedeset sportsko penjačkih smjerova uključujući i neke višedužince. Nažalost preciznu skicu još nije moguće napraviti, jer neke smjerove treba ispenjati, ali evo za početak. Redakcija se preporuča za daljnje informacije.

Sektor A – tri smjera do cca 6a

Sektor B – cca 12 smjerova 4a-6a/b

Sektor C- cca 6 smjerova do 6a

Sektor D – 16 smjerova 6b-8a+

Sektor E ( sa stražnje strane grebena, cca 10-15min pristupa ) , 12 smjerova 5a-7a+

Zeleno su označena dva od tri Pezzolatova grebenska smjera ( odlično zaspitani, nevelike teškoće) , treći se nalazi na grebenu lijevo od sektora E.

 

vaganactopomali

Vaganac sektori

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com

Scroll To Top